Viac ako 175 bezplatných sloganov na pamätný deň

Pamätný deň je príležitosťou zamyslieť sa a pripomenúť si ľudí, ktorí prišli o život pri podpore nášho národa. Je to slávnostný deň uznania a úcty k ľuďom, ktorí zomreli za náš národ.

Je to úžasný čas začať o tom diskutovať so svojou rodinou a svojimi deťmi. Memorial Day je deň, ktorý si pripomíname týchto Američanov, ktorí kopli do vedra.

Najlepšie slogany k pamätnému dňu

  • Za všetky obete
  • Chvíľa pre zosnulého 
  • Myšlienky pre tých, ktorí odišli
  • Nikdy nezabudnúť
  • Pominutý, no nie zabudnutý
  • Urobili to pre nás
  • Každá kvapka krvi sa počíta
  • Na počesť tých, ktorí odišli
  • Sloboda neprišla zadarmo
  • Udržiavať ich v našich modlitbách

Hlavné národné uznanie tejto príležitosti, ustanovené ako Deň dekorácií, sa uskutočnilo 30. mája 1868 na národnom cintoríne v Arlingtone vo Washingtone, kde odpočívali bojovníci Únie a Konfederácie.

Deň skrášľovania sa stane Dňom pamiatky, niekoľko dní na to, aby sme si uctili a zapamätali každého, kto kopol do vedra bojujúceho o príležitosť v akejkoľvek vojne, nielen ľudí, ktorí zahynuli v občianskej vojne.

Memorial Day bol konečne ustanovený ako vládna príležitosť v roku 1971, presunutý na posledný májový pondelok a stal sa súčasťou predĺženého víkendu.

Zoznam najlepších sloganov na pamätný deň

Pamätajte na tých, ktorí slúžili nášmu národu

Sídlo hrdinov slobody

Pamätáme si ťa teraz a vždy

Spomienka na jeho službu a obetu na celý život

Jeho pokoj vždy žije v našich srdciach

Sloboda spočíva v tom, byť odvážny a odvážny

Čas uctiť si hrdinov slobody

Každý dal trochu slobody, bojovníci dali do toho všetko

Pracujúca príručka prežitia matky.

Ďakujeme vám za váš život

Šťastný pamätný deň všetkým

Za slobodu platia naši hrdinovia

Oslávte s nami veľkého ducha našej krajiny

Zachovajte pokoj, užite si pamätný deň

Milujem pamätný deň

Za všetky životy, ktoré stratili

Vždy žijú v ich srdciach

Pamätný deň, na ktorý nikto nezabudol

Odvážny ako vojak, dôležitý ako život

Slúžili budúcnosti, teraz by sme mali slúžiť ďalej

Skúsili a vyšlo to

Urobili to za nás, takže musíme 

Nikdy to neurobili pre seba

Nikdy nezabudnite na ich službu a obete.

Vždy si ich pamätajte, nikdy na nich nezabudnite

Prajem vám všetkým požehnaný pamätný deň

Musíme im vrátiť to, čo urobili s rešpektom.

Dlho som veril, že obeta je vrcholom vlastenectva.

Pre svoju krajinu môžeme stratiť iba jeden život

Čo môžem urobiť pre svoju krajinu, som ochotný urobiť

Pamätajte si, že sloboda má svoju cenu

Pamätný deň, nezabudneme

Deň hodný zapamätania

Pre dobré spomienky na váš život

Najnezabudnuteľnejší deň vášho života

Pamätáme si teraz a navždy

Vždy žite v srdci

Spomíname so cťou a vďačnosťou

Oslava s veľkou láskou

Máme radi pamätný deň

Skúsili to za nás a fungovalo to

Obeta je kľúčom k slobode

Náš život je im daný

Vždy rešpektujte ich obete

Urobili to pre našu krajinu

Aj váš život je vzácny

Stratili sme toľko hrdinov

Žite v srdciach

Pre skutočných bojovníkov nášho národa

Vojaci sú vždy odvážni

Heslá k Dňu spomienok

Prežitie je pre nich veľmi dôležité

Dali za nás všetko

Zaslúžia si životy v mieri

Naservírujú nám všetko

Vážte si ich služby a obetu

každá sloboda má svoju cenu

Odišli, ale živí v našich dušiach

Tvoja časť je odvážne srdce

Vaše spomienky vždy žijú vysoko

Ak máte slobodu, poďakujte vojakovi

Dávajú všetko, čo môžu

Milujte našich vojakov neustále

Aby si pripomenuli ich úžasnú prácu

To dokážu len niektoré legendy

Zaslúžia si rešpekt.

– Radšej sa snažte byť legendou, ako by ste mali vyzerať.

– Mŕtvy v oblasti lesku, legenda vhodná pre melódiu a príbeh.

– Každý deň, keď banner voľne letí, je pre mňa pamätným dňom.

– Z adorácie k národu poznali mimochodom.

– Z ich duší a úplne sami.

– Chráňte sa pred podvodmi domnelého vlastenectva.

– Hrdinovia prichádzajú v rôznych formách a niektorí nie sú nikdy známi. Dať všetko, čo môžu dať.

– Už nejaký čas som presvedčený, že strata je vrcholom vlastenectva.

– Ľutujem len to, že pre svoj národ ešte môžem stratiť život.

– Je absurdné a nesprávne smútiť nad mužmi, ktorí zomreli, skôr by sme sa mali poďakovať Bohu, že takíto muži žili.

– Vždy si pamätajme, že sa vzdali života, krvi a potu.

– Pamätný deň: Nikdy nezabudni, Forever Honour.

– Teraz a navždy si pamätáme

– Na tvoj hrob padne dážď z očí nesmiernej krajiny.

– Koniec vojny pozorovali iba mŕtvi.

– Naša príležitosť prišla s cenami. Vezmite do úvahy ľudí, ktorí dodávku dodali.

– Vlastenectvo neustále podporuje svoj národ a jeho správu, keď si to zaslúži.

– Nezabudnite, že sloboda má svoju cenu.

– Pamätajte na ľudí, ktorí slúžili. Každý dal niekoľko, niektorí dali všetko.

– Odvážni nikdy nehryzú prach, ich pamäť žije vysoko.

– Ticho mŕtveho bojovníka spieva našu národnú pieseň chvály.

– Krv nacionalistu je semenom stromu Slobody.

– Odviedli svoju časť so statočným srdcom.

– Pohybujú sa ako vlna pozorovateľov nad touto krajinou.

– Odpočívajú vo zvyškoch, ale žijú v našich dušiach.

– Neprichádzame smútiť za našimi mŕtvymi dôstojníkmi, ale gratulovať im.

– Kto si zachoval dôveru a bojoval v bitke; ich veľkoleposť; naša povinnosť.

– Odpovedali ste na hovor a urobili ste všetko. Sme vďační

– Pamätajte si, že sloboda nie je zadarmo

– Každý deň banner voľne letí, je to pre mňa pamätný deň

– Odpočívajú vo zvyškoch, ale žijú v našich dušiach

– Pamätajte na ľudí, ktorí slúžili. Každý dal niekoľko, niektorí dali všetko.

– Máte slobodu? Vďaka vojakovi

– Ďakujem im, pretože prešli s cieľom, aby sme mohli žiť.

– Za svoj život vďačíme ľuďom, ktorí za nás dali svoj.

– Hrdinovia prichádzajú v rôznych formách a niektorí nie sú nikdy známi. Dávajú všetko, čo môžu dať.

– Odviedli svoju časť so statočným srdcom

– Pamätný deň: Nikdy nezabudni, cti navždy

– Vždy si pamätajme, že dali svoj život, krv a pot

– Odpovedali ste na hovor a urobili ste všetko. Sme vďační

– Odvážny nikdy nehryzie prach, ich pamäť žije vysoko

– Naša príležitosť prišla s cenami. Vezmite do úvahy ľudí, ktorí dodávku dodali.

– Tvoja zvláštna vlastnosť, Tvoja pamäť, ktorú milujem, Neprestajne ťa milujem, nikdy na teba nezabudnem

– Pamätný deň v tomto roku je obzvlášť dôležitý, pretože nám každý deň pomáha pripomínať si neuveriteľné pokánie, ktoré ľudia v ozbrojených silách robia, aby chránili náš životný štýl.

– Naša krajina má voči svojim padlým legendám záväzok, že vám nikdy nemôžeme vrátiť peniaze v plnej výške, môžeme však rešpektovať vašu stratu.

– Moji americkí príbuzní, nepýtajte sa, ako môže váš národ zlepšiť situáciu vám, priblížte sa k tomu, čím môžete zlepšiť situáciu svojho národa.

– Náklady na príležitosť sú vo všetkých prípadoch vysoké, ale Američania za ne dôsledne platia. Tiež forma, ktorú si nikdy nevyberieme, a tou je forma doručenia alebo ubytovania.

– Na to, aby muži bojovali, nemusíte byť svätí. Byť jedným z tých mužov, ktorí bojujú, si vyžaduje legendu.

– Je nevyhnutné, aby sme vnímali a chválili svojich svätých a ovečky!

– aj napriek nepredstaviteľným možnostiam ho môžu ľudia, ktorí majú radi tento národ, premeniť.

– Vlastenectvo neustále podporuje váš národ a váš zákonodarný zbor, keď si to zaslúži.

– Vznášajte sa ako vlna pozorovateľov nad týmto národom. – Henry Ward Beecher

– Kto si zachoval dôveru a bojoval v bitke; Ich lesk, naša povinnosť.

– Legenda je niekto, kto položil svoj život za inú možnosť, ako je on sám.

– Krv nacionalistu je semenom stromu Slobody.

– Dedičstvo svätých je spomienkou na neuveriteľné meno a odkazom mimoriadneho modelu.

– Ale príležitosť, za ktorú bojovali, a neuveriteľný národ, pre ktorý vytvorili, je ich medzníkom dnes a áno.

– Za náklonnosť k národu, o ktorom uznali, že prešiel …

– Najlepšia brilantnosť jednotlivca slobodného počatia je preniesť túto príležitosť na svojich mladých ľudí.

– Ticho mŕtveho bojovníka spieva našu národnú pieseň oddanosti.

– Pretože smrť je blízka odklonu nás z času do nekonečna.

– Na tvoj hrob padne dážď z očí silnej krajiny!

– Jeho odvaha znervózňuje tisíc živých mužov.

– Zaplaťte im za to, čo urobili s vašim rešpektom.

– Urobili to pre nás … nie pre nich

– Slúžili našej budúcnosti, teraz musíme slúžiť nasledujúcim

– Náklady na príležitosť sú nekonečnou opatrnosťou

– Odvážny ako bojovník – Vzácny ako život

– Oslavujeme s vami neuveriteľnú dušu nášho národa

– Priame prežitie pracujúcej matky

– Jeho pokoj žije v našich dušiach

– Pamätať si administratívu a stratu

– Tvoja zvláštna podstata, Tvoja pamäť, ktorú oceňujem, Neprestajne ťa milujem, nikdy na teba nezabudnem.